Kadry i płace

Drukuj

Kurs wprowadza we wszelkie zagadnienia związane z wykonywaniem tego zawodu. Zapoznamy Cię z jego tajnikami w sposób praktyczny. Kurs przyniesie wiele korzyści nie tylko początkującym specjalistom ds. kadr i płac i przygotowującym się do tego zawodu, ale także szefom mniejszych firm czy ich sekretarkom – wszystkim, którzy osobiście prowadzą sprawy kadrowe. Zajęcia prowadzą praktycy w tym biegli sądowi z rachunkowości.


Warunki wymagane od kandydatów: wykształcenie co najmniej średnie.
Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Program:
1. Stosunek pracy: Kodeks Pracy; Umowa o pracę i umowy zmieniające; Dokumenty związane z zatrudnieniem; Wypowiedzenia stosunku pracy.
2. Akta osobowe: Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej.
3. Urlopy pracownicze: Podstawy prawne przyznawania urlopów; Rodzaje urlopów; Wymiar urlopów.
4. Czas pracy. Ewidencja czasu pracy: Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy; Godziny nadliczbowe.
5. Naliczanie wynagrodzeń od umów o pracę, zlecenie i o dzieło: Tworzenie listy płac.
6. Rozliczenia publiczno-prawne: Rozliczenia z ZUS; Rozliczenia z US.
7. Praca z programem Płatnik: Zgłaszanie do ubezpieczeń; Tworzenie deklaracji rozliczeniowych; Podpis cyfrowy; Przekaz elektroniczny.
8. Praca z programem Symfonia: Wprowadzenie; Ewidencja zdarzeń związanych z pracownikiem.
Po zakończeniu kursu przeprowadzony jest egzamin.

 

Czas trwania: 60 godzin


Osoby, które przystąpią do egzaminu mają możliwość uzyskania tytułu DYPLOMOWANY KADROWIEC.