Migowy

Migowy

Drukuj

Ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych wraz z egzaminem - 40 godzin.
Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy języka migowego.
Cena - 600zł za kurs.
Obowiązują zniżki za wpłatę przed rozpoczęciem kursu 10% i dla słuchaczy Dobrych Szkół 30% zniżki sumują się.
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu po zdaniu egzaminu.
Zgodnie z dyrektywą Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 1988 r. oraz Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych założoną w roku 2007, język migowy ma być językiem urzędowym w krajach Unii Europejskiej.
Wymagania te zostały spełnione przez Niemcy, Finlandię, Szwecję, Czechy, Słowację i inne państwa.
12 września 2011 roku Prezydent RP podpisał Ustawę wprowadzającą język migowy jako urzędowy na terytorium Polski z dniem 01 kwietnia 2012 roku!
W związku z wejściem w życie w roku 2012 ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się i uznaniem języka migowego za język urzędowy proponujemy zorganizowanie i przeprowadzenie: KURSU JĘZYKA MIGOWOWEGO Przygotowując się do sprostania założeniom powyższej ustawy opracowany został przez nas program nauczania, którego celem jest, aby słuchacze opanowali podstawy języka migowego w stopniu umożliwiającym: . rozumienie prostych wypowiedzi w tym języku . formułowanie prostych wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania Zdobyte na kursie wiedza i umiejętności umożliwią podstawową komunikację z osobami niesłyszącymi. Poznany materiał językowy ułatwi dalszą samodzielną naukę, stworzy także podstawy do uczestnictwa w kursach o wyższym stopniu trudności. Dodatkowym celem nauczania jest wypracowanie u słuchacza technik samokształceniowych.
Program:
1. Wprowadzenie do kursu PJM.
2. Znaki daktylograficzne.
3. Znaki ideograficzne.
W wyniku nauczania słuchacze:
. poznają podstawy problematyki środowiska osób niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej,
. poznają podstawy wiedzy o języku migowym i jego zastosowaniach w komunikacji z niesłyszącymi,
. nabędą praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi,
. opanują praktycznie ok. 400 podstawowych znaków pojęciowych języka migowego oraz technikę ich używania zgodnie z zasadami systemu językowo - migowego
. przygotują się do dalszego kształcenia lub samokształcenia poprzez umiejętność korzystania z podręczników, słowników i materiałów multimedialnych.
Po zakończeniu kursu przeprowadzony jest egzamin.

262378
Your IP: 54.81.182.16
Server Time: 2018-03-22 02:09:24
Copyright 2011. Joomla 1.7 templates.